Semalt: Hvordan hente ut data fra nettsteder ved hjelp av Heritrix og Python

Webskraping, også betegnet som utvinning av webdata, er en automatisert prosess for å hente og skaffe semistrukturerte data fra nettsteder og lagre dem i Microsoft Excel eller CouchDB. Nylig har det blitt reist mange spørsmål angående det etiske aspektet ved utvinning av webdata.

Nettstedseiere beskytter e-handelsnettstedene sine ved å bruke robots.txt, en fil som inneholder vilkår og retningslinjer for skraping. Å bruke riktig webskrapeverktøy sikrer at du opprettholder gode forhold til eiere av nettsteder. Ukontrollerte bakholdssteder på nettsteder med tusenvis av forespørsler kan imidlertid føre til overbelastning av serverne og dermed få dem til å krasje.

Arkivering av filer med Heritrix

Heritrix er en webkrawler av høy kvalitet utviklet for webarkiveringsformål. Heritrix gjør web skrapere å laste ned og arkivere filer og data fra nettet. Den arkiverte teksten kan brukes senere til skraping av nett.

Å lage en rekke forespørsler til webservere skaper mange problemer for eiere av e-handel. Noen nettskrapere har en tendens til å ignorere robots.txt-filen og gå foran med å skrape begrensede deler av nettstedet. Dette fører til brudd på vilkårene og retningslinjene for nettstedet, et scenario som fører til en rettslig handling. Til

Hvordan hente ut data fra et nettsted ved hjelp av Python?

Python er et dynamisk, objektorientert programmeringsspråk som brukes til å skaffe nyttig informasjon på nettet. Både Python og Java bruker høykvalitets kodemoduler i stedet for en lang oppført instruksjon, en standardfaktor for funksjonelle programmeringsspråk. Ved skraping av nettverk viser Python til kodemodulen som er referert til i Python-banefilen.

Python jobber med biblioteker som Beautiful Soup for å gi effektive resultater. For nybegynnere er Beautiful Soup et Python-bibliotek som brukes til å analysere både HTML- og XML-dokumenter. Python programmeringsspråk er kompatibelt med Mac OS og Windows.

Nylig har webmastere foreslått å bruke Heritrix-crawler for å laste ned og lagre innhold i en lokal fil, og senere bruke Python til å skrape innholdet. Hovedmålet med forslaget deres er å fraråde handlingen om å komme med millioner av forespørsler til en webserver og sette en websideytelse i fare.

En kombinasjon av Scrapy og Python er sterkt anbefalt for skrapingsprosjekter på nettet. Scrapy er et Python-skrevet nettskraping og nettskraping som brukes til å gjennomsøke og trekke ut nyttige data fra nettsteder. For å unngå skraping av nett, kan du sjekke robots.txt-filen til et nettsted for å bekrefte om skraping er tillatt eller ikke.

mass gmail